admin

Ponieważ Monika coraz mocniej uzurpuje sobie prawo do dysponowania Kusym, Lucy i Kinga podejmują desperacką próbę przebicia Moniki poprzez odwołanie się do próżności Kusego; nadskakują mu i dogadzają jak nigdy, na każdym kroku okazując uwielbienie i cześć.


Senator deleguje Czerepacha do proboszcza, w celu wytargowania poparcia dla nowej partii w zamian za jej przychylne stanowisko dla Kościoła. Negocjacje okazują się być trudniejsze, niż się tego spodziewał, a Czerepach w celu wywarcia pośredniego nacisku podejmuje na terenie gminy spektakularne działania antyklerykalne. Arkadiusz ma pecha, bo osoby tymi działaniami dotknięte nie szukają ratunku u księdza, tylko u Michałowej, a Michałowa zna tylko jeden rodzaj dyplomacji - dyplomację kanonierek.
Fabian po rozstaniu z Klaudią wpada w czarną rozpacz. Pracować nie może, jeść nie może, spać nie może. Tylko pić może.
Lucy dochodzi do wniosku, że nadskakiwanie Kusemu jest niezbyt mądre, tyle że sytuacja w dworku zaczyna ją przerastać, a ona zaczyna się bać o swój szczęśliwy związek.
Lodzia zostaje siła wepchnięta do autobusu, będącego pierwszym etapem jej podróży do Brukseli. Zapłakana i przerażona odjeżdża w świat.
Wójt, jakby mało było artysty Łukasza, stwierdza że zalągł się u niego Myćko, akurat ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ zachodzi podejrzenie, że pod wpływem środków odurzających, czynnie uczestniczył w wydarzeniach, za które właśnie zamknęli Wargacza.
Łukasz wykorzystuje tę sytuację do zgłębiania natury prostego człowieka, lecz próba ta okazuje się dla Łukasza szokiem i traumą.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply